2009

 

 

31.12.2009  SILVESTROVSKÉ POSEZENÍ

jak to již tradičně bývá, i v letošním roce se konalo na sále v Edenu posezení a řádné ukončení odcházejícího roku 2009.

30.12.2009  TANEČNÍ ZÁBAVA

jako malou generálku na Silverta pojal místní podnájemce klubu Eden a uspořádal coutry večer s vystoupení kapely Veleband.

12.12.2009  BRIGÁDA - HASIČSKÁ ZBROJNICE

tuto sobotu bylo naistalováno nové linoleum na podlahu. Oproti tomu půvonímu je nové přilepené, což by snad mělo přidat na jeho životnosti. V neděli jsme již nastěhovali nábytek, který sice bude potřebovat nějakou údržbu, ale v místnosti je kulturnější prostředí něž když jsou jen holé zdi.

11.12.2009  VÝROČNÍ VALNÁ HROMADA

od 19.30 hodin proběhla naplánovaná výroční valná hromada, na kterou byli pozváni i osadníci Kvasejovic a okolí. Pozvání obdrželi i z okolních sborů a svou návštevou nás poctili delegáti z Nových Dvorů, Měšetic a Sušetic. Na valné hromadě nechyběli ani zástupci našeho partnerského sboru z jihočeského Přehořova, kteří nás obdarovali sladkým prezentem s vyznačením vzájemného partnerství. Jako zástupce za OSH Benešov naší valnou hromadu pozdravil Josef Zavadil.

V letošním roce jsme povrvé vyzkoušeli novinku. Jednalo se o projekci na zeď, kde bylo přítomným promítáno před zahájením několik desítek nafocených momentů "Ze života SDH Kvasejovice za rok 2009" dále pak samotný průběh celé valné hromady včetně zprávy o hospodaření. Projekce sklidila pozitivní ohlas, takže v ní budeme pokračovat i v dalších letech.

Po přednesených zprávách o činnosti, hospodaření a revizní komise byli navrženi delegáti na valnou hromadu okrsku Sedlec - Prčice a na setkání delegátů SDH okresu Benešov. Následovalo vyznamenání členů Václava Šiky a Josefa Zavadil za 40 let členství u sboru a Vladislava Dvořáka za 10 let členství u sboru. Poté bylo valné hromadě představeno nové složení výboru a revizní rady pro období 2010 - 2015 a nechyběl ani plán na rok 2010. Závěrem bylo schváleno usnesení z valné hromady a po pohoštění se o příjemnou zábavu postarala Počepická švitorka, která doprovázela přítomné až do raních hodin. 

6.12.2009   ZAKOUPENÍ ŽIDLÍ

zakoupili jsme použité židle na sál v KD Eden. Židle jsou pohodlné, pevné, a i když jsou na nich patrné malé známky používání, pořád jěště vypadají velmi obstojně a mnohem lépe něž ty původní. Důležitým aspektem je, že se nám podařilo sjednotit sezení v celém sále.

5.12.2009   ČERTOVSKÉ ROJENÍ

v sobotu podvečer se v obci objevili čerti s mikulášem. Jak to tradičně bývá, nejříve navštívili místní hostinec. Poté vyrazili na obchůzku obcí, kde navštívili rodiny s dětmi. Musejí provést kontrolu, zda se děti od loňska polepšily, jak slibovaly, a případně je odměnili nějakými sladkostmi.

4.12.2009   ČLENSKÁ SCHŮZE

tradiční předvýroční členská schůze, která byla kromě běžných pracovních záležitostí navíc letos obohacena o tvorbu kandidátky výboru a revizní rady pro období 2010 - 2015. Dále byli navrženi kandidáti na výroční valnou hromadu okrsku Sedlec - Prčice a kandidát na setkání delegátů okresu Benešov.  

29.11.2009  STAVĚNÍ VÁNOČNÍHO STROMU

odpoledne jsme se vydali do lesa pro vánoční strom, který bude jako každý rok ozdobou obce v předvánočním čase. Vyhlídnout vhodný strom je vždy těžší tím, čím více lidí pro něj jede. Letošní výběr se však opravdu vydařil. Z původní představy o velikosti stromu 2,5m, maximálně 3m zase sešlo. Na strom jsme instalovali nově zakoupené vánoční osvětlení a několik ozdob. 

Několik okamžiků od vánočního stromu k vidění zde

 

28.11.2009  BRIGÁDA - HASIČSKÁ ZBROJNICE

po této brigádě máme kompletně vymalovanou vstupní místnost. Ve spodní části jsme vytvořili natažením fasády tzv. sokl. Nejen, že to skvěle vypadá, ale bude to i odlolnější. Škoda jen, že na kousek to nevyšlo, ale tak to většinou bývá, když se dělá ze zbytků. Instalovali jsme i nová osvětlovací tělěsa - zářivku a rampu se 3 bodovými světly. Vyměněny byly i vypínače a zásuvky.

Jak práce postupují se podívejte zde

25.11.2009  NOVÉ OSVĚTLENÍ PRO VÁNOČNÍ STROM

protože nám každoročně nějaký vandal zničí osvětlení vánočního stromu, zakoupili jsme i letos nové osvětlení pro vánoční strom. Tentokrát jsme zvolili osvětlení, které je neustále napájeno napětím 220V, avšak splňuje všechny bezpečnostní požadavky, které má mít. Letos bude vánoční strom rozsvícen na I. adventní neděli - tzn. 29.11.2009. 

21.11.2009  BRIGÁDA - HASIČSKÁ ZBROJNICE

po přeštukování omítek jsme již tento víkend zápasili s malířskou štětkou. Máme kompletně obílený strop a stěny v nádechu okrové barvy.

14.11.2009  BRIGÁDA - HASIČSKÁ ZBROJNICE

další sobotní brigáda v hasičské zbrojnici. Ve vstupní místnosti byly přeštukovány stěny a opraveny praskliny na stropě. Současně na této brigádě bylo opraveno i ukotvení skluzavky u požární nádrže. 

Jak práce postupují se podívejte zde

7.11.2009    BRIGÁDA - HASIČSKÁ ZBROJNICE

v sobotu proběhla brigáda v naší hasičské zbrojnici. Odstranili jsme částečně se odlupující výmalbu ve vstupní místnosti. Současně byl částečně obnoven a zasekán v této místnosti rozvod el. proudu.

22.10.2009  ÚČAST NA SETKÁNÍ FUNKCIONÁŘŮ SDH OKRESU BENEŠOV

ve čtvtek 22.10.2009 se jednatel sboru Jiří Zavadil, zúčastlil setkání funkcionářů SDH okresu Benešov, které proběhlo od 14 hodin v zasedací síní bývalého okresního úřadu v Benešově. Na shromáždění vystoupili zástupci OSH Benešov, a hlavním cílem bylo seznámení přítomných s výsledkem plánu, který byl stanoven jarním sjezdem. Dále byly doporučeny postupy pro SDH při sestavování výborů na nadcházející volební období 2010 - 2015. 

12.10.2009  PODÁNÍ ŽÁDOSTÍ O VYZNAMENÁNÍ

V pondělí 12.10.2009 byly podány žádosti na OSH Benešov na vyznamenání členů SDH za věrnost. Pro 2 členy za 40 let a pro 1 člena za 10 let. Zároveň byla připojena i žádost o doplňkovou stuhu III. stupně k historickému praporu k 110. výročí založení sboru v Kvasejovicích. Prapor, kterým se chlubí sbor byl zhotoven k 100. výročí založení sboru.

Více o našem praporu si přečtěte zde  

Foto našeho praporu si můžete prohlédnout zde

 

1.10.2009    PŘEDÁNÍ HASIČSKÉHO KLUBU

K 1.10.2009 byly předány prostory hasičského klubu v obecním domě Eden zpět SDH Kvasejovice. Zařízení, které bylo v majetku pivovaru Lobkowicz vysoký Chlumec si od původního podnájemce Václava Chomáta z Kvasejovic převzal přímo nový podnájemce Luděk Kalaš ze Sušetic, který byl vybrán vypsaným výběrovým řízením. Novému podnájemci byly taktéž předány prostory hasičského klubu a prodejny potravin.

 

26.9.2009    BRIGÁDA - SBĚR ŽELEZNÉHO ŠROTU

V sobotu dolopedne jsme uspořádali plánovaný sběr železného šrotu. Podařlilo se nám sebrat daleko větší množství něž jsme zprvu všichni očekávali. Bylo to pravděpodobně zapříčiněno tím, že se v loňském roce tento sběr nepořádal. Přínosem těchto akcí bývá nějaká ta "pětka" do pokladny SDH a odlehčení vesnici od železného harampádí. Tímto děkujeme všem, kteří nás podpořili.  

4.9.2009      MIMOŘÁDNÁ ČLENSKÁ SCHŮZE

Programen této mimořádné členské schůze bylo seznámit členy s přihláškami a výsledkem výběrového řízení, které bylo vypsáno na základě poptávky L. Kalaše ze Sušetic, který projevil zájem provozovat současně prodejnu potravin a hasičský klub. Uzávěrka výběrového řízení byla stanovena na 3.9.2009 do 20 hodin. Do výběrového řízení se přihlásil pouze L. Kalaš, současný nájemce V. Chomát  přihlášku nepodal. Na základě rozhodnutí členů při členské schůzi 3.4.2009 byl vybrán L. Kalaš. Předběžné převzetí provozoven proběhne k 30.9.2009. 

29.8.2009    HASIČSKÁ SOUTĚŽ - JESENICKÝ TUPLÁK

Již třetím rokem pořádal SDH Jesenice hasičskou soutěž - Jesenický tuplák. Soutěž složená z požární štafety 4 x 100m a požárního útoku. Při požárním útoku se zde tradičně provádí sání pomocí vývěvy přímo z okolo protékajícího potoka, což dodává punc vyjímečnosti této soutěže. Na provedení požárního útoku mělo každé družstvo 2 pokusy. I přes přípravu, nám ale nepřála technika a i z tímto handicapem jsme obasadili slušné 7. místo.

Několik záběrů najdete zde  

 

12.8.2009    PŘÍSPĚVEK DO PUBLIKACE O PRAPORECH

Odeslán krátký příspěvek o našem praporu do publikace o praporech hasičských sborů, kterou v současné době připravuje OSH Benešov.

Příspěvek si můžete také přečíst zde

10.8. 2009   PŘÍSPĚVEK K DODATKU HASIČSKÉ KRONIKY

Byl odeslán na OSH v Benešově zpracovaný příspěk k dodatku hasičské kroniky, který shrnuje důležité mezníky a události v činnosti sboru v letech 1999 - 2009.

Příspěvek si můzete také přečíst zde

 

7.8.2009      ČLENSKÁ SCHŮZE

Přítomní členové seznámeni s probíhajícími a plánovanými pracemi na víceúčelovém hřišti, programen nadcházejích akcí a písemnou žádostí zájemce na provozování prodejny potravin včetně hasičského klubu. Proběhla i informace, že by měla být do konce roku hotová nová komunikace mezi obcemi Kvasejovice a Zadní Boudy. 

7.8.2009      BRIGÁDA - VÍCEÚČELOVÉ HŘIŠTĚ

Odpoledne proběhlo uválcování navezeného materiálu na víceúčelovém hřišti.

2.8.2009      BRIGÁDA - VÍCEÚČELOVÉ HŘIŠTĚ

V sobotu jsme uspořádali brigádu na stavbě víceúčelového hřiště. Pomocí lehké stavební techniky (koleček, lopat a hrabiček) jsme navezli a upravili do vodorovné plochy kamenný prach, který bude soužit jako současný povch tohoto hřiště, aby se již dalo využívat. Jěště bude potřeba povrch zhutnit a vyrovnat případné nerovnosti. Do budoucna, pokud by se podařilo získat dotaci máme v plánu vodopropustný asfalt. 

Několik záběrů si můžete prohlédnout zde

 

25.7.2009    SVATOANNENSKÝ FOTBALOVÝ TURNAJ - PŘEHOŘOV

Od dob co byla navázána vzájemná kooperace se sborem SDH Přehořov, jsme se tohoto fotbalového turnaje zúčastnili již po druhé. Opět výborná organizace pořadatelů, kteří navíc připravili nový putovní pohár, na který si brouzil zuby snad každý tým. Bohužel se nám v letošním roce i když to vypadalo celkem nadějně, nepodařilo projít smolným gólem opět  přes tým z Chlebova a obsadili jsme přesně  jako v loňském roce 4. místo.

18.7.2009    TRADIČNÍ FOTBALOVÝ TURNAJ

Vždy kolem poloviny července tradičně pořádáme fotbalový turnaj. Počasí letošního léta však opět nezklamalo ani v tento den a obdařolo nás v podobě vytrvalého deště po celý den. Hráči se s tím poprali jako správní bojovníci, hůře však skončilo hřiště a jeho okolí. Takové "rašeliniště" není ani okolo kádě po odcvičení více jak 20 družstev na okrskové soutěži. Všem soutěžím byl však poskytnut teplý azyl v místním sále, kde byly vyhlášeny i výsledky turnaje a podáváno občerstvení. Nebylo by to však pořádné vesnické utkání, kdyby to nebylo ukončeno nějakou parádní tečkou. Hráči našeho týmu i jejich darhé polovičky, většina posílena několika grogy a jinými zahřívadly, bez kterých by to ani nešlo se po vzájemném hecování postavili za soumraku k ještě jednomu zápasu. Muži proti ženám, a aby ženy nebyly v nevýhodě, chlapi hráli bez bot a jěště s rukama v kapsách, což  jak se později ukázalo na "kvalitním" trávníku nebylo zrovna ideální. Nakonec vše skončilo spravedlivou remízou a těsné vítězství v penaltovém rozstřelu si odnesl tým žen.  

 Fotbalový turnaj v obrazech - mkrněte zde

 

27.6.2009    HASIČSKÁ SOUTĚŽ - O POHÁR SDH PŘEHOŘOV

byť to byla akce pořádaná poměrně na rychlo, což jí rozhodně ani trochu neubralo na kvalitě, bylo pro nás velkou výzvou účastnit se také soutěže našeho partnerského sboru. Po obtížném personálním obsazení jsme reprezentovali sbor na "první pohárové soutěži SDH Přehořov" alespoň v podobě smíšeného družstva. Pořadatelé zvolili opačný způsob hodnocení soutěže oproti našemu Chobot cupu. Hodnotil se zvlášť požární útok, kde jsme obsadili 5. místo a požární štafetu, kde jsme si vylepšili renomé na 4. místo.

Několik záběrů v sekci fotogalerie

 

20.6.2009   HASIČSKÁ SOUTĚŽ - CHOBOT CUP

Letošním rokem přidala tato netradiční soutěž na oblibě. Jednotlivé soutěžní disciplíny zůstaly stejné jako v minulém ročníku, jen některé úseky v požární štafetě byly upraveny z důvodu vyloučení změn povětrnostních podmínek mezi jednotlivými soutěžními družstvy. Požární útok zůstal bez změn, kde se opět utkávaly 2 družstva najednou vyřazovacím způsobem a protože se u nás soutěží do kopce a každé družstvo provádí minimálně 2 útoky, je voda k terčům dopravována ve složení hadic 2B + 2x2C. Po loňském zahajovacím 1. ročníku se nám přihlásilo více soutěžních družstev a i když nedorazili všichni přihlášení, na zážitcích soutěžících to rozhodně neubralo. Naštěstí nám i v letošním hasičském klání přálo počasí právě probíhajícího "rozmarného léta". To, že zde bylo k vidění nemálo opravdu těsných výsledků a napjatých okamžiků byVám potvrdil nejen kdejaký soutěžící, ale i divák. Nakonec, když všichni soutěžící zdárně dokončili všechny disciplíny, byli svlaženi krátkým letním deštíkem. Soutěžní družstva mužů i žen obsadila báječná 2. místa.

 Chcete vědět více - mrkněte do odkazu fotogalerie

 

23.5.2009    HASIČSKÁ SOUTĚŽ - ZÁKLADNÍ KOLO OKRSEK

Oproti loňskému roku jsme se posunuli o pár míst vpřed. Jestliže pomineme naše soupeře s námí nesrovnatelnou technikou, jedná se o opravdu úspěšné tažení. Našim ženám se při požárním útoku někam schovalo štěstí a obsadily po neúnavném boji také 5. místo. Večer při pečení čuníka jsme zhodnotili celou soutěž a nad ránem okolo hromady kostí vyrazili ke svým domovům.

Pár fotekje k nahlédnutí zde

2.5.2009      HASIČSKÁ SOUTĚŽ - FLORIÁN PETROVICE

Každoročně navštěvovaná akce již po 19 let. Pro letošek se zúčastnily hasičského klání i naše ženy. Na ostro jsme měli možnost vyzkoušet stříkačku, nové savice a připravenost soutěžního týmu. Konkurence veliká, výsledky slušné.

Několik záběrů si prohlédněte zde

30.4.2009    STAVĚNÍ MÁJÍ

V letošním roce to nezůstalo jen u jedné "obecní" máje, ale postavili jsme soukromou máj i jedné z našich členek. Samozřejmě nechybělo večerní pálení čarodějnic. Bohužel se po zapálení ohně počasí změnilo z méně příznivého na počasí příliš nepříznivé a tak se pro letošek ani nekonalo posezení u ohně. Většina přihlížejících se s tím vyrovnala přesunem do místního Edenu.

26.4.2009    JARNÍ NÁCVIK

Bylo krásné nedělní odpoledne, tak jsme se sešli, na alespoň malý nácvik na připravované soutěže. Museli jsme vyzkoušet jak se vrtí opravená stříkačka, drží v ruce nové savice. Do nácviku se samozřejmě zapojily i ženy.

Několik záběrů si prohlédněte zde

19.4.2009    PRACOVNÍ PORADA

V neděli 19.4.2009 jsme se po obědě dostavili na krátkou pracovní poradu u hasičské zbrojnice. Cílem bylo rozplánovat práce na opravách omítek vnitřních prostor. Porada nakonec skončila brigádou a kompletním vystěhováním klubovny při hasičské zbrojnici. Opravy budou dále pokračovat dle časových možností "ochotníků".

17.4.2009    NOVÉ SAVICE A OPRAVA STŘÍKAČKY PS-12

Abychom alespoň částečně obnovili naší hasičskou výzbroj, zakoupili jsme 2 kusy nových savic a nechali provést střední opravu motorové stříkačky PS-12.

3.4.2009      ČLENSKÁ SCHŮZE

Kromě běžných pracovních záležitostí byli členové informováni o zamítnutí žádosti, která se týkala dotace na víceúčelové hřiště. Vzhledem k ukončení činnosti provozovatele smíšeného zboží v Kvasejovicích p. Cifraina ze Sedlce, byly stanoveny nové podmínky pronájmu pro hasičský klub a prodejnu potravin. Přítomným byl také přednesen návrh na připravovaný podzimní zájezd. 

14.3.2009   DĚTSKÝ KARNEVAL

Tradičně pořádaná akce pro děti s programen na celé odpoledne.    Byly připraveny zajímavé soutěže o atraktivní ceny, tombola a nechybělo ani předtančení přímo organizátory akce. O oblíbenosti tohoto karnevalu svědčí skutečnost každoročního nárůstu návštěvníků.

Několik záběrů si prohlédněte zde

 

6.2.2009      ČLENSKÁ SCHŮZE

1. členská schůze v letošním roce. Hlavním bodem bylo jednání o podmínkách pronájmu místního hasičského klubu a prodejny smíšeného zboží. Delegáti VVH okrsku informovali o termínu okrskové soutěže.

 

 

25.1.2009   VÝROČNÍ VALNÁ HROMADA OKRSKU SEDLEC - PRČICE

V neděli 25.1.2009 se konala výroční valná hromada okrsku Sedlec - Prčice. Za náš sbor byli vysláni delegáti Martin Jirásek a Vladislav Dvořák

6.1.2009      ŽÁDOST O PŘÍSPĚVEK

Z důvodu zajištění akceschopnosti sboru a obnovy výzbroje jsme žádali okrsek SDH Sedlec - Prčice o poskytnutí příspěvku na nákup 2 ks savic a 2 ks hadic "B".

 

 

3.1. 2009     HASIČSKÝ PLES

Každoročně pořádaná kulturní akce. Bohatá tombola s tradičně netradičním losováním. Hudební produkce Hošna band. 

Děkujeme sponzorům, členům a osadníkům za poskytnuté dary do tomboly.                      

       Seznam sponzorů naleznete zde

 

© 2010 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode