Historie

 

 

 

Historie hasičského sboru v Kvasejovicích

 

Psal se rok 1900, 25. srpna, kdy se zdejší osadníci rozhodli založit hasičský sbor, do kterého se přihlásilo 19 činných členů.

Slavnostní založení sboru a svěcení stříkačky se konalo 8. září 1900 odpoledne s připraveným programem. Zakládajícími funkcionáři byli - starosta Jan Zoula, velitel Josef Ježek, jednatel Jan Modlík a zapisovatelem byl Stanislav Šebánek.

Jelikož bylo v těchto dobách hodně domů dřevěných nebo krytých jen doškovou střechou, docházelo velice snadno k požárům. Spousta lidí tím přicházela v mnoha případech o veškerý majetek a právě pro ně se stal hasičský sbor záchranou, který vyvíjel příkladnou činnost.

V době 1. světové války byla činnost sboru značně omezena, neboť mnoho členů muselo narukovat do válečných řad. Po skončení války byl vystavěn pomník u místní školy těm, kteří se z války nevrátili.

V poválečné době se mimo hasičské práce začala rozvíjet i kulturní činnost. Pořádaly se plesy, taneční zábavy a hlavně ochotnická divadelní představení. Roku 1924 se konalo okrskové cvičení za účasti našeho sboru.

V roce 1939 vydala Zemská hasičská jednota na příkaz německých okupantů rozkaz, jenž nařizoval změnu stanov hasičských sborů. Činnost sborů byla ve velké míře potlačena, v některých lokalitách se sbory dokonce i rozpadaly.

V roce 1954 bylo v Kvasejovicích založeno 1. žákovské družstvo. Mladí hasiči, se zapálením pro požární sport, vybaveni novými uniformami často obsazovali na soutěžích přední pozicice a mnohdy i ty nejvyšší. Fotografie žákovského družstva naleznete ve fotogalerii

Rokem 1970 začíná výstavba požární zbrojnice a bylo zakoupeno starší vozidlo Tatra 805 od armády ČSSR.

V roce 1980 podal sbor návrh Místnímu národnímu výboru v Sedlci – Prčici o úpravě veřejného prostranství v centrální části obce, kde by mělo být vybudováno i fotbalové hřiště. Na podzim 1982 byla akce dovršena výstavbou nové požární nádrže.

V letech 1985-1986 se obnovuje žákovské družstvo, jež se účastní celostátní hry „Plamen“, a družstvo žen. Od sedleckého sboru nám bylo přiděleno vozidlo Tatra 805 – požární speciál a dále od Státního statku Votice požární stříkačka PPS 12.

Městskému vlastivědnému spolku poslal v roce 1999 starosta sboru Josef Zavadil  žádost o vypracování návrhu znaku břevnovského kláštera. Tento znak chtěli kvasejovičtí hasiči umístit na připravovaný prapor, který má být vypracován ke 100. výročí založení sboru. Hasičský sbor se chce umístěním znaku na praporu přihlásit k historické skutečnosti, kterou je první zmínka o Kvasejovicích v listině z roku 1045, podle jíž kníže Břetislav I. daroval Kvasejovice břevnovskému klášteru. Souhlas s umístěním znaku na prapor poskytl břevnovský opat Anastáz Opasek. Na rubové straně praporu je umístěn znak SH ČMS.

V červnu 2000 byla uspořádána soutěž družstev v požárním sportu ke 100. výročí založení sboru. Dne 22. října 2000 proběhlo při mši svaté v kostele sv. Jeronýma v Sedlci svěcení praporu. Prapor byl též vystaven na slavnostní výroční valné hromadě pořádané ke 100. výročí založení 28. října 2000, na kterou byli sezváni také zástupci z okolních sborů.

           

Členská základna činila k 25. srpnu 2000, tj. ke 100. výročí trvání sboru, 53 členů.

 

Novodobá historie sboru od r 1999 - 2009          

 

Tento stručný popis byl sestaven z důvodu vydání dodatku Hasičské kroniky. Na základě vydání tohoto dodatku, kde je snahou nastínit nejdůležitější mezníky a události, které se staly v letech 1999 - 2009, připojili jsme se i my se stručným přehledem. 

Jednou z nejdůležitějších událostí pro náš sbor byla v roce 2000 oslava 100. výročí založení sboru dobrovolných hasičů v Kvasejovicích. K této významné historické události byl zhotoven a vysvěcen prapor, na jehož vzniku se výraznou měrou podílel v té době úřadující starosta sboru Josef Zavadil. Obstaral potřebný souhlas Břevnovského kláštera s umístěním jeho znaku, veškeré heraldické zprávy a v neposlední řadě i zadání výroby. Hasičský sbor se chce umístěním znaku na praporu přihlásit k historické skutečnosti, kterou je první zmínka o Kvasejovicích v listině z roku 1045, podle níž kníže Břetislav I. daroval Kvasejovice Břevnovskému klášteru. Souhlas s umístěním znaku na prapor poskytl břevnovský opat Anastáz Opasek. Na rubové straně praporu je umístěn znak SH ČMS. K 100. výročí byla upořádána také okrsková soutěž.

Neopomenutelnými událostmi uplynulých let byla rekonstrukce požární nádrže, úpravy veřejných prostranství, instalace sirény, rekonstrukce sociálních zařízení v KD Eden a výstavba víceúčelového hřiště v centrální části obce. Místní sbor v dobách minulých, je dnes a doufejme, že i nadále bude páteřní organizací, která se podílí na kulturním a společenském dění v obci. Kromě pořádání pravidelných hasičských plesů, fotbalových turnajů a akcí pro děti se účastní každoročně několika hasičských soutěží. Bohužel ani nám se nevyhnuly i ty méně radostné události jako byl požár lesa a dřevěné kůlny v Kvasejovicích.  V roce 2002 jsme také vypomáhali při povodních v zaplaveném domě v Prčici.

Počínaje rokem 2008 se nám podařilo navázat „partnerství“ s SDH Přehořov u Soběslavi, pod který správně spadají II. Kvasejovice v ČR. Se sborem v Přehořově se vzájemně navštěvujeme na pořádaných akcích.

V dnešní době vyspělých technologií jsme ani my nemohli zůstat pozadu, a proto jsme zřídili internetové stránky www.kvasejovice.cz a www.hasicikvasejovice.estranky.cz, kde naleznete veškeré informace o činnosti našeho sboru a dění v obci.

 

 

Členská základna k 1.1.2008  -  63 členů

Členská základna k 1.1.2009  -  63 členů

Členská základna k 1.1.2010  -  61 členů

 

© 2010 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode