Nález nebezpečných látek

 

 

Co dělat, když najdete nebezpečně vyhlížející látku nebo předmět

 

 

 

I v dnešní době se může každý z nás setkat s obaly obsahem nebezpečných látek. Co by měl každý udělat, aby minimalizoval, nebo odvrátil ohrožení svého zdraví i svých spoluobčanů.

Jak se chovat k nálezu:

 

1. Věřte vyobrazeným symbolům

2. Nesnažte se poškodit nebo otevřít obal

3. Informujte:

Hasičský záchranný sbor 150, nebo

Policii ČR 158, nebo

Linku tísňového volání 112

4. Zajistěte, aby s předmětem do příjezdu odborníků nebylo manipulováno

 

 

Daleko větší hrozbou jsou v dnešní době "zapomenuté" předměty (tašky, kufry, batohy) s neznámým obsahem

Pokud máte podezření o nebezpečnosti odloženého předmětu, neprodleně informujte výše uvedené složky záchranného systému

 

 

 

 

 

 

 

© 2010 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si web zdarma!Webnode