Jak se chovat při zpozorování požáru

 

 

Co dělat a jak se chovat zpozorujeteli požár

 

 

Provést nutná opatření pro záchranu ohrožených osob, uhasit požár (jestliže je to možné) nebo provést nutná opatření k zamezení jeho šíření. V případě, že není možné svými silami a dostupnými prostředky uhasit nebo zabránit dalšímu šíření požáru - volejte:

 

150, event. 112

tísńové volání

 

 

950 870 444

HZS Kladno - v oblasti středočeského kraje

 

 

602 666 150

místní pohotovost - v oblasti Sedlce - Prčice

   

 

 

 

Pokud se z nějakého důvodu nemůžete dovolat na linku 150, použijte univerzální tísňové volání na linku 112, které vede přímo k hasičům, nebo některé z dalších nouzových čísel (Policie ČR - 158, Záchranná služba - 155, Městská policie - 156). Dispečeři těchto linek si vaší výzvu mohou předat mezi sebou jinou cestou. Voláte-li z mobilního telefonu a váš operátor v místě, kde se nacházíte, nemá signál (na displeji je nápis "Jen tísňová volání" ap.), použijte rovněž univerzální nouzové číslo 112, které můžete vytočit i s uzamčenou klávesnicí (jedná-li se třeba o cizí mobil) a dokonce i bez nutnosti mít v mobilu vloženou či přes PIN aktivovanou SIM kartu! Pozor, toto číslo je možno použít i ve většině zahraničních států (měla by vám stačit znalost angličtiny nebo místního jazyka) a používejte ho jen v případě tísně! Nejedná se o žádnou pomocnou info linku mobilního operátora! Pokud voláte na tísňové linky z mobilního telefonu, VŽDY uveďte název města nebo obce, kde se událost stala. Jen ulice nestačí! Tísňové linky na většině území republiky stále ještě končí v krajských městech a nikoliv na okrese, jako při volání z pevné linky. Mnohokráte už se stalo, že záchranné složky vyjížděli na adresu události, ale po dojezdu se ukázalo, že šlo o stejnojmennou ulici v úplně jiném městě a občas i v úplně jiném kraji.

 

 

Při předávání zprávy uveďte: 

 

 • kde hoří

   

 • co hoří

   

 • své jméno a číslo telefonu, ze kterého voláte

   

 • po ukončení hovoru zavěste a čekejte na zpětný dotaz k ověření pravdivosti zprávy o požáru

   

Před příjezdem jednotek (hasiči, záchranná služba, policie): 

 

 • pokud jsou na místě zranění lidé, poskytněte jim předlékařskou pomoc dle svých schopností a pokuste se je dostat mimo ohrožený prostor

   

 • v případě, že se na místě nacházejí osoby, které mohou být událostí ohroženy, vyzvěte je, aby opustily ohrožený prostor

   

 • do příjezdu jednotek se snažte dle svých schopností zabránit šíření požáru jakýmikoliv prostředky 

   

 • pozor na elektrický proud!

   

 • vyčkejte na místě

   

Po příjezdu jednotek (hasiči, záchranná služba, policie): 

 

 • na výzvu velitele zásahu jste povinni poskytnout osobní pomoc jednotce požární ochrany, veliteli jednotky požární ochrany obce

   

 • fyzická osoba není povinna poskytnout pomoc, jestliže ji v tom brání důležité okolnosti nebo jestliže by se vystavila vážnému ohrožení sebe nebo osoby blízké

   

Výzva k evakuaci: 

 

 • budete-li vyzváni k evakuaci z ohroženého prostoru, je třeba si vzít základní osobní věci (OP nebo ŘP, klíče od bytu)

   

 • ohlásit veliteli zásahu, že byt č.x je prázdný

   

Ochrana zdraví
Při požáru se může stát, že obyvatelé budou muset určitou dobu pobývat v zamořeném prostoru nebo jím projít. V tomto případě je nezbytně nutné chránit cesty dýchací a povrch těla. Je to možné i v případě, že doma nemáme ochrannou masku a ochranný oděv, a to pomocí improvizované ochrany:

 

 • k ochraně dýchacích orgánů se může použít vodou navlhčená rouška zhotovená z kapesníků, ručníků, utěrek apod.

   

 • hlavu chráníme čepicí, kloboukem, šálou či kuklou tak, aby vlasy byly úplně zakryty a zvolená pokrývka hlavy chránila též čelo, uši a krk

   

 • oči si chráníme brýlemi (lyžařskými či motoristickými), ruce rukavicemi

   

 • k ochraně těla poslouží oblek, kombinéza, sako, kalhoty, plášť nebo pláštěnka do deště

   

 • nohy si chráníme nejlépe vysokými botami nebo holínkami

© 2010 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode