Jak hasit začínající požár

 

 

Jak zlikvidovat začínající požár. Doporučení použití hascích přístrojů

 


Nejúčinějším prostředkem pro hašení začínajícího požáru jsou hasící přístroje. Někdy je však výhodnější použít spíše jemnější techniky než hasicí přístroj (např. když se oheň ještě nerozšířil) – zamezit přístupu vzduchu a menší požár v zárodku uhasit improvizovanými prostředky: např. udusit botou, pokrývkami nebo jinými silnějšími textiliemi bez umělých vláken nebo vodou (pozor však na elektrické přístroje či věci napojené do elektřiny). Když však pozorujete, že požár se nedaří uhasit a nadále se rozšiřuje, neváhejte a volejte co nejrychleji hasiče. 

Snažit se uhasit např. hořící pokoj pouze hasícími přístroji nemá smysl, i když jich máme za sebou třeba několik.

Vždy je potřeba pozorovat situaci a jednat s rozvahou! Pokud žijete v městě či obci, která disponuje výjezdovou jednotkou, vyplatí se volat tuto nejbližší jednotku, která může být na místě pořáru nejrychleji. Proto si např. do mobilního telefonu uložte číslo na Vaší nejbližší jednotku právě teď. Nikdy nevíte kdy ho budete potřebovat nejen Vy sami, ale třeba Vaši nejbližší, soused, atd., Až ho budete hledat v případě potřeby, zcela jistě nebudete vědět kde a jak všichni víme, v těchto událostech je vždy nejdůležitější ČAS.

 

telefonní kontakty:

 

 150, event. 112

tísńové volání

 

950 870 444

HZS Kladno - v oblasti středočeského kraje

 

602 666 150

místní pohotovost - v oblasti Sedlce - Prčice  


Hasící přístroje se liší především podle náplně – hasební látky. Ještě se na světě nenašla hasební látka, která rychle a spolehlivě zlikviduje hoření jakékoliv hořlavé látky. Tak jich tu najdete několik:

 

 • Vodní hasící přístroje

   

 • Pěnové hasící přístroje

   

  • Dobře hasí:

    

   • hořlavé kapaliny
    Hasební pěna oddělí hořlavou kapalinu od plamene, oheň nemá „potravu“.

     

   • pevné hořlavé látky
    Hasební pěna obsahuje vodu, eliminuje tedy i žhnutí. Voda je však pro hašení účinnější.

     

  • Špatně hasí:

    

   • hořlavé plyny
    Stejný problém jako u vody.

     

   • hořlavé kovy
    Hasební pěna obsahuje vodu, viz. voda.

     

   • Pozor na požáry elektrických zařízení pod proudem, díky obsahu vody je vodivost zaručena.

     

 

 

 • Práškové hasící přístroje

   

  • Dobře hasí

    

   • Hořlavé kapaliny
    Hasební prášek působí proti samotnému plameni, plamen je likvidován velmi rychle.

     

   • Hořlavé plyny
    Stejně jako v případě hořlavých kapalin, je plamen sražen prakticky okamžitě.

     

  • Špatně hasí

    

   • Pevné hořlavé látky
    Plamen je uhašen rychle, avšak látka žhne dál a může se znovu rozhořet.

     

   • Hořlavé kovy
    Opět může docházet ke vzniku nebezpečných plynů.

     

   • Prášek elektrický proud nevede, zařízení pod proudem je tedy možno hasit,avšak pozor na následné škody způsobené samotným práškem. Je velmi jemný, takže odstraňování prášku např. z elektroniky (počítače nebo jiná drahá elektronika) či potravin je velmi obtížné, v druhém případě prakticky nemožné.

     

 

 

 • Hasící přístroje CO2

   

  • Dobře hasí

    

   • Hořlavé plyny
    Velmi rychle zřeďuje hořlavý plyn a likviduje plamen.

     

   • Hořlavé kapaliny
    Stejně jako u hořlavých kapalin – rychle zředí hořlavé páry kapaliny a likviduje plamen.

     

   • Elektrická zařízení.
    Po hašení se CO2 vypaří do okolního prostředí a „nezanechává zbytky“ po hašení.

     

  • Špatně hasí

    

   • Pevné hořlavé látky
    Stejně jako u prášku, srazí plamen, ale nezlikviduje žhnutí.

     

   • Hořlavé kovy
    Opět nebezpečí reakcí spojených s tvorbou nebezpečných plynů.

     

  • Při hašení pozor na prostor,kde k hašení dochází:

    

   • Ve venkovních prostorách je často CO2 rozháněn větrem.

     

   • Při hašení v uzavřených prostorách pozor na vlastnosti, CO2 je těžší než vzduch,

     

·         v podzemních prostorách může vytlačit vzduch a udělat tak prostředí nedýchatelným (pouze pro velké hasící přístroje o větším obsahu – 10kg a více).

 

·         V nadzemních prostorách vyvětrat!

 

                        CO2 je v hasících přístrojích v kapalném stavu, tzn. pod tlakem a podchlazený, pozor na „popálení mrazem“.

 

Při použití hasícího přístroje není třeba mít strach z jeho použití, na každém hasícím přístroji je čitelný „komiks“, jak jej použít. Rychlé použití hasícího přístroje může zachránit mnoho.

 

Zásah hasicím přístrojem při požáru je nutno provádět vždy po směru větru a vystřikující proud hasiva musí směřovat vždy do ohniska požáru, přičemž je nutno neustále postupovat za požárem. Postupujte tak, abyste proudem hasiva nepřenesli plameny na nežádoucí místa, nebo se při používání vodních přístrojů neopařili. U práškových hasicích přístrojů se doporučuje hasit přerušovaně. Použijte vždy správný druh hasicího přístroje, který je vhodný pro hašení hořící látky. Při použití nesprávného typu hasicího přístroje (např. vodního přístroje na benzín) může být hašení málo účinné, zdlouhavé. Pamatujte, že pokud hasicí přístroj jednou použijete (byť sebekratší dobu), je nutné dát přístroj znovu naplnit a zkontrolovat. Kdybyste totiž proti požáru použili již částečně vyprázdněný přístroj, mohli byste hasivo spotřebovat ještě před zdoláním plamenů.

 

 

 

 

 • Dobře hasí

   

  • Pevné hořlavé látky (např. dřevo)
   Voda hasí přímo „u zdroje“, likviduje i žhnutí, které je s hořením pevných látek prakticky téměř vždy spojeno.

    

 • Špatně hasí

   

  • Hořlavé kapaliny (např. benzín, líh, ředidlo,…)
   Je třeba velkého množství vody, abychom kapalinu zředili, některé neuhasíme vůbec, např. benzín na vodě plave.

    

  • Hořlavé plyny
   Uhasit plamen hořícího plynu, který uniká pod tlakem je více než obtížné.

    

  • Hořlavé kovy
   Nedoporučuje se vůbec! Hoření kovů probíhá za velmi vysokých teplot a při styku s vodou si tu reakci určitě dokážete představit sami. Reakce může být navíc doprovázena vznikem nebezpečných plynů (jedovatých a hořlavých).

    

  • Nesmí se použít pro hašení požárů elektrických zařízení pod proudem!!! Běžný člověk zásah 230 voltů v našich rozvodných sítích nemusí přežít!

© 2010 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode